ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φρυδάς Νίκος

                ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κουτρουβέλης Ηλίας

          ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ιλανίδου Καλλιόπη

   ΤΑΜΙΑΣ: Μπάρτζα Αναστασία

ΜΕΛΗ: Γιάντσιου Βασιλική

               Παυλακάκης Δημήτρης

          Σιδέρη Μεταξία