Η ετήσια συνδρομή από το 2014 ανέρχεται στα 80€.

Για οφειλές παρελθόντων ετών η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στα 100€